Over MemmeTiid

Op deze pagina kun je alle informatie nalezen over de praktijk MemmeTiid: de praktijklocatie, de persoon achter de praktijk, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling. 

Praktijklocatie

MemmeTiid is gevestigd in Surhuisterveen (hoofdlocatie), Drachten en Marum.

 

Hoofdlocatie Surhuisterveen

Gedempte Vaart 46
9321 AW Surhuisterveen
(Tegenover de Aldi)

De praktijkruimte bevindt zich tijdelijk aan huis om voldoende flexibiliteit te kunnen bieden voor het inplannen van een afspraak.

 

Locatie cursussen Surhuisterveen

Kinderdagverblijf de Kindertuin
Langelaan 4a
9231 EN Surhuisterveen

Het kinderdagverblijf kun je vanaf twee kanten bereiken:

– Via de Langelaan: Loop het Schoolpad in, dit is aan de linkerzijde van het scholengemeenschap Lauwers College. De ruimte bevindt zich in het tweede gebouw aan de linkerkant.

– Via de Groningerstraat. Loop het Schoolpad in, dit is tegenover zalencentrum De Lantearne / kerkzaal De Flambouw. De ruimte bevindt zich in het eerste gebouw aan de rechterkant.

 

Locatie Marum

Gezondheidscentrum Vita Marum
Kamperfoelielaan 2
9363 EV Marum

De praktijkruimte bevindt zich bij de Fysiotherapie.

 

Locatie Drachten

Gauke Boelensstraat 4a
9203 RM Drachten

In dit gebouw zijn Oefentherapie Drachten en Chiropraxie Drachten ook gevestigd.

MemmeTiid?

MemmeTiid is de Friese benaming voor MamaTijd.

Met mijn praktijk richt ik mij op (aanstaande) moeders. Het optimaal kunnen genieten van de zwanger- en/of het moederschap is mijn belangrijkste doel wat ik nastreef. Het is goed om tijd te nemen voor jezelf en om stil te staan bij deze bijzondere periode in je leven. En hier kan ik je op verschillende manieren bij ondersteunen.

Voorstellen

Jannie PostmaGraag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Jannie Postma. In februari 2012 ben ik afgestudeerd als oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Na de opleiding ben ik mij gelijk gaan specialiseren in het behandelen van klachten in het bekkengebied. Begin 2015 heb ik mijn specialisatie tot geregistreerd Bekkenoefentherapeut afgerond.

Tijdens de opleiding is mijn interesse gewekt in het behandelen van zwangerschapsgerelateerde klachten. Mijn zus was destijds zwanger en kreeg te maken met bekkenklachten. Omdat ik toen nog geen ervaring had in het behandelen van deze klachten, is mijn zus naar een andere bekkenoefentherapeut gegaan. Ik heb dit behandeltraject gevolgd en vond het fascinerend wat de therapie in een korte tijdsperiode al teweeg bracht. Dat was de grootste reden voor mij om me verder te verdiepen in het behandelen van klachten rondom de zwangerschap.

Mijn interesse is vervolgens ook gegroeid in het bekken zelf. Problemen rondom het bekken hebben invloed op het hele lijf en zeker ook psychisch. Bij bekkenbodemproblemen als urineverlies speelt dit helemaal een grote rol. Wat ik merk is dat er nog altijd een taboe heerst rondom deze klachten. En daarom vind ik het juist belangrijk en goed om deze problemen bespreekbaar te maken.

Wat ik ontzettend belangrijk vind in de behandelingen die ik geef is het geven van persoonlijke aandacht. Iedereen is anders en verdient ook een eigen aanpak. Daarnaast vind ik het belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is. Ik neem de tijd voor uitleg, omdat dit inzicht geeft in het ontstaan van klachten en u zodoende leert wat u zélf kunt doen om uw klachten te verminderen.

Algemene voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden die gelden in de praktijk MemmeTiid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bekkenoefentherapie, de zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel, de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal, de zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage.

1. Informatie

a. Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 06-49630323. Aanmelding voor de zwangerschapscursus ZwangerTotaal en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal gaat via de externe site van ZwangerTotaal.

b. Wanneer je je hebt aangemeld via de website, zal er op werkdagen binnen 36 uur telefonisch contact met je worden opgenomen.

c. Na ontvangst van het aanmeldformulier of na de telefonische aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk.

d. Mocht door overmacht aan de kant van de oefentherapeut de therapie, de massage of de cursus niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling, massage of cursus te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten. De praktijk is gerechtigd om de cursus te annuleren, met terugbetaling van de gemiste lessen.

e. Zowel de praktijk als de oefentherapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen.

f. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de therapie, massage of cursus of wat vermeld staat op deze website, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

2. Kwaliteit

a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

b. De oefentherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat jouw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer je een klacht hebt over de therapeut of over de gegeven behandeling.

3. Tarieven / vergoeding

a. Bekkenoefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van jouw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het pakket hoeveel behandelingen je krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of het pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor jouw eigen rekening en ontvang je een factuur. De tarieven vind je op deze website. Wanneer je recht hebt op vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

b. De zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal kunnen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, mits je lichamelijke klachten ervaart. Wanneer je geen klachten ervaart, je niet aanvullend bent verzekerd of je hebt een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering, komen de kosten voor jouw eigen rekening. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website. Soms kun je (een deel van) het cursusgeld terug vorderen van je zorgverzekeraar, afhankelijk wie jouw zorgverzekeraar is en welke pakket je hebt.

c. De zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website.

4. Betalingsvoorwaarden

a. Je bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling bekkenoefentherapie, massage of bij inschrijving van een cursus.

b. Je dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling of na aanmelding voor een massage of één van de cursussen.

c. Je kunt jouw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een afspraak op maandag dien je de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur af te zeggen.

d. Wanneer je niet verschijnt op de afgesproken afspraak voor bekkenoefentherapie of de zwangerschapsmassage óf minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd hebt afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen of de cursus niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor eigen rekening. Je ontvangt hiervan een factuur per mail. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op verzoek kan ook de factuur toegestuurd worden per post.

f. Voor alle cursussen geldt dat je de cursus kosteloos kunt annuleren tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. In het geval van overmacht (bijvoorbeeld een miskraam), kan ontheffing worden verleend van (een deel van) het cursusgeld.

g. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeer je in verzuim na 31 dagen na factuurdatum.

h. Zodra je in verzuim verkeerd, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor jouw rekening.

i. Indien je aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet je dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen. Dit kun je doen door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te sturen aan de oefentherapeut.

j. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt e. genoemde termijn niet.

k. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen jou en de oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

Surhuisterveen, 2018

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de geleverde zorg? Dan kun je onderstaande regeling volgen.

Maak de klacht bespreekbaar

Wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met mij te bespreken. Het is mogelijk dat ik niet weet dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenloket Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te benaderen:

  • via de mail: info@klachtenloketparamedici.nl
  • telefonisch: 030 – 310 09 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur)

Over MemmeTiid

Op deze pagina kun je alle informatie nalezen over de praktijk MemmeTiid: de praktijklocatie, de persoon achter de praktijk, de algemene voorwaarden en de klachtenregeling. 

Praktijklocatie

MemmeTiid is gevestigd in Surhuisterveen (hoofdlocatie), Drachten en Marum.

 

Hoofdlocatie Surhuisterveen

Gedempte Vaart 46
9321 AW Surhuisterveen
(Tegenover de Aldi)

De praktijkruimte bevindt zich tijdelijk aan huis om voldoende flexibiliteit te kunnen bieden voor het inplannen van een afspraak.

 

Locatie cursussen Surhuisterveen

Kinderdagverblijf de Kindertuin
Langelaan 4a
9231 EN Surhuisterveen

Het kinderdagverblijf kun je vanaf twee kanten bereiken:

– Via de Langelaan: Loop het Schoolpad in, dit is aan de linkerzijde van het scholengemeenschap Lauwers College. De ruimte bevindt zich in het tweede gebouw aan de linkerkant.

– Via de Groningerstraat. Loop het Schoolpad in, dit is tegenover zalencentrum De Lantearne / kerkzaal De Flambouw. De ruimte bevindt zich in het eerste gebouw aan de rechterkant.

 

Locatie Marum

Gezondheidscentrum Vita Marum
Kamperfoelielaan 2
9363 EV Marum

De praktijkruimte bevindt zich bij de Fysiotherapie.

 

Locatie Drachten

Gezondheidscentrum Pand 4a
Gauke Boelensstraat 4a
9203 RM Drachten

In dit gebouw zijn Oefentherapie Drachten en Chiropraxie Drachten ook gevestigd.

MemmeTiid?

MemmeTiid is de Friese benaming voor MamaTijd.

Met mijn praktijk richt ik mij op (aanstaande) moeders. Het optimaal kunnen genieten van de zwanger- en/of het moederschap is mijn belangrijkste doel wat ik nastreef. Het is goed om tijd te nemen voor jezelf en om stil te staan bij deze bijzondere periode in je leven. En hier kan ik je op verschillende manieren bij ondersteunen.

Voorstellen

Jannie PostmaGraag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Jannie Postma. In februari 2012 ben ik afgestudeerd als oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Na de opleiding ben ik mij gelijk gaan specialiseren in het behandelen van klachten in het bekkengebied. Begin 2015 heb ik mijn specialisatie tot geregistreerd Bekkenoefentherapeut afgerond.

Tijdens de opleiding is mijn interesse gewekt in het behandelen van zwangerschapsgerelateerde klachten. Mijn zus was destijds zwanger en kreeg te maken met bekkenklachten. Omdat ik toen nog geen ervaring had in het behandelen van deze klachten, is mijn zus naar een andere bekkenoefentherapeut gegaan. Ik heb dit behandeltraject gevolgd en vond het fascinerend wat de therapie in een korte tijdsperiode al teweeg bracht. Dat was de grootste reden voor mij om me verder te verdiepen in het behandelen van klachten rondom de zwangerschap.

Mijn interesse is vervolgens ook gegroeid in het bekken zelf. Problemen rondom het bekken hebben invloed op het hele lijf en zeker ook psychisch. Bij bekkenbodemproblemen als urineverlies speelt dit helemaal een grote rol. Wat ik merk is dat er nog altijd een taboe heerst rondom deze klachten. En daarom vind ik het juist belangrijk en goed om deze problemen bespreekbaar te maken.

Wat ik ontzettend belangrijk vind in de behandelingen die ik geef is het geven van persoonlijke aandacht. Iedereen is anders en verdient ook een eigen aanpak. Daarnaast vind ik het belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is. Ik neem de tijd voor uitleg, omdat dit inzicht geeft in het ontstaan van klachten en u zodoende leert wat u zélf kunt doen om uw klachten te verminderen.

Algemene voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden die gelden in de praktijk MemmeTiid. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bekkenoefentherapie, de zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel, de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal, de zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage.

1. Informatie

a. Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 06-49630323. Aanmelding voor de zwangerschapscursus ZwangerTotaal en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal gaat via de externe site van ZwangerTotaal.

b. Wanneer je je hebt aangemeld via de website, zal er op werkdagen binnen 36 uur telefonisch contact met je worden opgenomen.

c. Na ontvangst van het aanmeldformulier of na de telefonische aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk.

d. Mocht door overmacht aan de kant van de oefentherapeut de therapie, de massage of de cursus niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling, massage of cursus te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten. De praktijk is gerechtigd om de cursus te annuleren, met terugbetaling van de gemiste lessen.

e. Zowel de praktijk als de oefentherapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen.

f. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de therapie, massage of cursus of wat vermeld staat op deze website, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

2. Kwaliteit

a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

b. De oefentherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat jouw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer je een klacht hebt over de therapeut of over de gegeven behandeling.

3. Tarieven / vergoeding

a. Bekkenoefentherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van jouw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het pakket hoeveel behandelingen je krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of het pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor jouw eigen rekening en ontvang je een factuur. De tarieven vind je op deze website. Wanneer je recht hebt op vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

b. De zwangerschapscursus ZwangerTotaal, de zwangerschapscursus individueel en de herstelcursus ZwangerTotaal Vitaal kunnen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar, mits je lichamelijke klachten ervaart. Wanneer je geen klachten ervaart, je niet aanvullend bent verzekerd of je hebt een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering, komen de kosten voor jouw eigen rekening. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website. Soms kun je (een deel van) het cursusgeld terug vorderen van je zorgverzekeraar, afhankelijk wie jouw zorgverzekeraar is en welke pakket je hebt.

c. De zwangerschapsmassage en de cursus Babymassage wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website.

4. Betalingsvoorwaarden

a. Je bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling bekkenoefentherapie, massage of bij inschrijving van een cursus.

b. Je dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling of na aanmelding voor een massage of één van de cursussen.

c. Je kunt jouw afspraak tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een afspraak op maandag dien je de vrijdag daaraan voorafgaand voor 18.00 uur af te zeggen.

d. Wanneer je niet verschijnt op de afgesproken afspraak voor bekkenoefentherapie of de zwangerschapsmassage óf minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd hebt afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen of de cursus niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen voor eigen rekening. Je ontvangt hiervan een factuur per mail. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op verzoek kan ook de factuur toegestuurd worden per post.

f. Voor alle cursussen geldt dat je de cursus kosteloos kunt annuleren tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. In het geval van overmacht (bijvoorbeeld een miskraam), kan ontheffing worden verleend van (een deel van) het cursusgeld.

g. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeer je in verzuim na 31 dagen na factuurdatum.

h. Zodra je in verzuim verkeerd, is de oefentherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor jouw rekening.

i. Indien je aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet je dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen. Dit kun je doen door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te sturen aan de oefentherapeut.

j. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt e. genoemde termijn niet.

k. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen jou en de oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

Surhuisterveen, 2018

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de geleverde zorg? Dan kun je onderstaande regeling volgen.

Maak de klacht bespreekbaar

Wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met mij te bespreken. Het is mogelijk dat ik niet weet dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Klachtenloket Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici bied je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te benaderen:

  • via de mail: info@klachtenloketparamedici.nl
  • telefonisch: 030 – 310 09 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur)

Hoofdlocatie

Gedempte Vaart 46 Surhuisterveen

Gedempte Vaart 46

Locatie cursussen

Kinderdagverblijf de Kindertuin

Kinderdagverblijf de Kindertuin

Locatie Marum

Gezondheidscentrum Vita Marum

Locatie Marum

Locatie Drachten

Gezondheidscentrum Pand 4a

Locatie Drachten