Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hier lees je de algemene voorwaarden die gelden in onze praktijk MemmeTiid. Deze voorwaarden zijn van toepassing alle diensten die wij binnen de praktijk aanbieden.

1. Informatie

a. Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier op de website in te vullen of door te bellen naar 06-49630323.

b. Wanneer je je hebt aangemeld via de website, zal er op werkdagen binnen 36 uur telefonisch contact met je worden opgenomen.

c. Na ontvangst van het aanmeldformulier of na de telefonische aanmelding is er een overeenkomst tot stand gekomen met de praktijk.

d. Mocht door overmacht aan de kant van de oefentherapeut de therapie, de massage of de cursus niet door kunnen gaan, dan is de praktijk gerechtigd de behandeling, massage of cursus te verschuiven, de locatie te wijziging of een vervang(st)er in te zetten. De praktijk is gerechtigd om de cursus te annuleren, met terugbetaling van de gemiste lessen.

e. Zowel de praktijk als de oefentherapeut zijn niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel als gevolg van of oplopen ten tijde van de behandelingen.

f. De informatie, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal, welke zijn verstrekt tijdens de therapie, massage of cursus of wat vermeld staat op deze website, is eigendom van de praktijk. Dit mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden worden gegeven.

2. Kwaliteit

a. De oefentherapeut is lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. De fysiotherapeut is lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en staat ook ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

b. De oefentherapeut / fysiotherapeut heeft een beroepsgeheim. De praktijk werkt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit houdt in dat jouw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

c. De praktijk heeft een klachtenregeling die geldt wanneer je een klacht hebt over de therapeut of over de gegeven behandeling.

3. Tarieven / Vergoeding

a. Bekkenoefentherapie / fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering van jouw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van het pakket hoeveel behandelingen je krijgt vergoed. Kijk voor meer informatie in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. Wanneer je geen aanvullende verzekering hebt of het pakket is onvoldoende toereikend, komen de kosten voor jouw eigen rekening en ontvang je een factuur. De tarieven vind je op deze website. Wanneer je recht hebt op vergoeding vanuit jouw zorgverzekeraar, declareert de praktijk rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar.

b. De zwangerschapscursus ZwangerFit, de zwangerschapscursus individueel, de eenmalige bevalcursus, Basis MamaFit en de Training MamaFit kunnen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Wanneer je geen klachten ervaart, je niet aanvullend bent verzekerd of je hebt een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering, komen de kosten voor jouw eigen rekening. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website. Soms kun je (een deel van) het cursusgeld terug vorderen van je zorgverzekeraar, afhankelijk wie jouw zorgverzekeraar is en welke pakket je hebt. Te alle tijden ben je zelf verantwoordelijk om te kijken hoe vergoeding gaat vanuit jouw zorgverzekeraar.

c. De zwangerschapsmassage, mama massage en de cursus Babymassage worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Je ontvangt hiervoor een factuur. De tarieven vind je op deze website.

4. Betalingsvoorwaarden

a. Je bent betaling verschuldigd voor iedere behandeling bekkenoefentherapie / fysiotherapie, massage of bij inschrijving van een cursus/training.

b. Je dient kennis te hebben genomen van de betalingsvoorwaarden vanaf de eerste behandeling of na aanmelding voor een massage of één van de cursussen.

c. Je kunt jouw afspraak voor bekkenoefentherapie / fysiotherapie tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Een afspraak op maandag dien je de vrijdag daaraan voorafgaand voor 17.00 uur af te zeggen.

d. Wanneer je niet verschijnt op de afgesproken afspraak voor bekkenoefentherapie / fysiotherapie, de zwangerschapsmassage of mama massage óf minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd hebt afgezegd, wordt het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief bedraagt 75% van het behandeltarief. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekering vergoed.

e. Indien de zorgverzekeraar de behandelingen of de cursus niet (meer) vergoedt, komen de behandelingen of cursus voor eigen rekening. De verantwoordelijkheid om in de gaten te houden hoeveel behandelingen je nog recht op hebt, ligt niet bij de praktijk maar bij jou als cliënt. Wij als praktijk zijn niet verantwoordelijk wanneer er achteraf blijkt dat je geen recht (meer) had op vergoeding vanuit de zorgverzekering. De factuur ontvang je per mail en dien je binnen 14 dagen te betalen. Op verzoek kan de factuur toegestuurd worden per post.

f. Voor alle cursussen en trainingen (Zwangerschapscursus ZwangerFit, ZwangerFit Traning, Eenmalige Bevalcursus, Individuele zwangerschapscursus, Basis MamaFit, Training MamaFit, Babymassage) geldt dat je de cursus kosteloos kunt annuleren tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. In het geval van overmacht, kan ontheffing worden verleend van (een deel van) het cursusgeld.

g. Een les bij de Training ZwangerFit en Training MamaFit kun je tot 24 uur van tevoren annuleren en houd je je trainingsles tegoed. Een les op maandag dien je de vrijdag daaraan voorafgaand voor 17.00 uur af te zeggen.

h. De zwangerschapscursus ZwangerFit, Training ZwangerFit, Training MamaFit kunnen alleen doorgaan bij minimaal 4 deelnemers.

i. De Eenmalige Bevalcursus, Basis MamaFit en Babymassage kunnen alleen doorgaan bij minimaal 3 deelnemers.

g. Wanneer de betaling binnen de voornoemde termijn uitblijft, dan verkeer je in verzuim na 31 dagen na factuurdatum.

h. Cursussen, trainingen, massages en cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar aan derden, het is persoonsgebonden.

i. Zodra je in verzuim verkeerd, zijn wij als praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen voor jouw rekening.

j. Indien je aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet je dit uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur doen. Dit kun je doen door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving te sturen aan de desbetreffende therapeut. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt e. genoemde termijn niet.

l. Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen jou en de oefentherapeut, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door een competente rechter.

5. Overig

a. Al het materiaal of aanvullende documentatie die je hebt gekregen van ons, mogen niet zonder toestemming worden verveelvoudigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Drachten / Surhuisterveen, 2023