Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ben je ontevreden over de geleverde zorg? Dan kun je onderstaande regeling volgen.

 

Maak de klacht bespreekbaar

Wanneer je ontevreden bent over de geleverde zorg, probeer dit dan eerst met de desbetreffende therapeut te bespreken. Het is mogelijk dat wij niet weten dat je ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

 

Klachtenloket Paramedici

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten en geschillenregeling Paramedici biedt je een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar de website van het Klachtenloket Paramedici voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Kom je er niet uit of heb je andere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket te benaderen:

  • Via de mail: info@klachtenloketparamedici.nl
  • Telefonisch: 030 – 310 09 29 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 12.30 uur)